พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โอนย้าย "พลเรือตรี สกาย เภกะนันทน์" เป็นข้าราชการในพระองค์ฯ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร โปรดเกล้าฯ ย้าย พระราชทานยศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ