เลือกตั้ง อบต.-สมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ เช็กผลแบบเรียลไทม์ ทุกพื้นที่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดผลการเลือกตั้งอบต.-สมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ผ่านเว็ปไซด์ https://ele.dla.go.th

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้ง อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 8 ปี โดยนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดผลถึงภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ ว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เช็กด่วน! กทม. ประกาศนั่งดื่มสุราในร้านอาหารได้ยาวถึง 5 ทุ่ม

แพทย์ผู้พบโควิด “โอไมครอน” (Omicron) เผย อย่าตระหนก ป่วยไม่หนัก รักษาที่บ้านได้

ญี่ปุ่นปิดประเทศ "สกัดโอไมครอน" มีผลตั้งแต่ 30 พ.ย.64 เป็นต้นไป

สำหรับการติดตามผลการเลือกตั้ง อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซด์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย https://ele.dla.go.th โดยเว็ปไซด์นี้จะรายงานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์  บัตรดี บัตรเสีย และจำนวนบัตรผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ขั้นตอนไม่ยากเพียงแค่กรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ พื้นที่ตำบลที่ต้องการจะทราบ ข้อมูลก็จะปรากฎให้ทราบทันที

เชียงใหม่คึกคักรับสมัครเลือกตั้งอบต.

ด่วน! มหาดไทย ออกหนังสือให้ นายก -สมาชิก 5,300 อบต.พ้นตำแหน่ง กกต.เปิดปฏิทินเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม หากมีการร้องเรียนจะไต่สวนและประกาศไม่ช้ากว่า 60 วันถึงผลการเลือกตั้ง หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17

ขณะเดียวกัน กกต. แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นได้ที่ช่องทางดังนี้

- ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน 

- จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

- แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote

ทั้งนี้ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564

สำหรับเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

อุตุฯ เผย เหนืออุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาฯ - ใต้ยังอ่วมรับมือฝนตกหนัก

หนุ่มบุกบ้านแทงอดีตภรรยาบาดเจ็บสาหัส

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือ Application Smart Vote หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ