ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. แจ้งเหตุจำเป็นผ่านเว็บไซต์ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 64


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กกต.แจ้งผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. ลงทะเบียนแจ้งเหตุความจำเป็นผ่านเว็บไซต์ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 64

ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ล่าสุด กกต. แจ้งว่า ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

หากไม่ไปเลือกตั้ง อบต. ต้องทำอย่างไร แนะขั้นตอน "แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ" ก่อนเสียสิทธิสำคัญ!

เช็กด่วน! กทม. ประกาศนั่งดื่มสุราในร้านอาหารได้ยาวถึง 5 ทุ่ม

หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ว่อนโซเซียล! เลือก อบต.คะแนนเสียงเท่ากัน สุดท้ายต้องจับสลาก 

เปิดใจ “จิ๋ม หอมสุด” ทำอาสาต่อ หลังพ่ายเลือก อบต. งานนี้กระแสโซเชียลไม่มีผล

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

  • สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
  • สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  • เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
  • ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  • ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  • ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

"การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง"

 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ