เช็กวาระ ครม. 26 ก.ค.65 มีความคืบหน้า "รถยนต์ไฟฟ้า (EV)"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.นัดวันอังคารที่ 26 ก.ค.65 หลังเสร็จสิ้นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีวาระพิจารณา และ เพื่อทราบหลายวาระที่น่าสนใจ

ครม.เตรียมพิจารณา มาตรการสนับสนุนการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้แก่  กระทรวงการคลังเสนอ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบผลิต ในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

ตลาดรถยนต์ครึ่งปีแรกดีเกินคาด โตโยต้าปรับประมาณการตลาดทะลุ 8.8 แสนคัน

มติอนุกมธ.คุรุภัณฑ์ฯตัดงบซื้อ F-35A 2 ลำ วงเงิน 7,400 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์ พ.ศ...

กระทรวงการคลัง

  • เสนอโครงการสลากการกุศล กระทรวงอุดมศึกษาฯเสนอแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.2565 - 2570
  • เสนอแผนการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ขออนุมัติยกเลิกรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน
กระทรวงพลังงาน 

  • เสนอการขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย เพื่อรองรับการกู้เงินเสริมสภาพคล่องจากการรับภาระค่าไฟฟ้า กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ... (มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)
หมอรามา 851 รายชื่อ จี้หยุด "กัญชาเสรี"

“จุรินทร์"ตรึงราคาสินค้ากว่า 100,000 ล้านบาท เผย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรึงไว้ที่ 6 บาท เกือบ 2 ปี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

  • ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณเงินราชการลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ส่วนสำนักงานกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สนง.ป.ป.ป.ท.)  เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นเงินราชการลับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 (โครงการสืบสวนหาข่าว ปราบปราม และขยายผลการจับกุม เครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ และ โครงการสืบสวนขยายผล ข่าวกรองยาเสพติดเชืงลึกของเครือข่ายยาเสพ ติดอาญชากรรมข้ามชาติ)
กระทรวงยุติธรรม

  • เสนอโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลาย เครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม (ยธ.)
กระทรวงศึกษาธิการ

  • เสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพ สถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กระทรวงทรัพยากรฯ

  • เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
 

วาระเพื่อทราบ ได้แก่

(การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( COVID-19))   

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ใน คราวที่ประชุม ครั้งที่ 20 /2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตราการด้านพลังงาน (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

กระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตราการด้านพลังงาน (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

กระทรวงพาณิชย์ 

  • รายงานสถานการณ์การส่งออกของคนไทย เดือนพฤษภาคม และ 5 เดือนแรกของปี 2565
กสทช.

  • เสนอเรื่องงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564
ราคาน้ำมันโลก แนวโน้มขยับขึ้น หลังรัสเซียประกาศหยุดส่งก๊าซไปยุโรป

ก.ล.ต.สั่ง “Zipmex” เปิดเทรด ฝาก-ถอนสินทรัพย์ดิจิทัล ใน 3 วัน

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ