ป.ป.ช.เปิดบัญชี "ชัชชาติ" มี 42 ล้าน พบไร้หนี้สิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช. เปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 โดยนายชัชชาติ ระบุประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ไว้ว่า ระหว่างปี 2560-2561 มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) และระหว่างปี 2563-2564 มีตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท เรนทรี ดอท คอม จำกัด

3ป.ชื่นมื่น ปิดห้องคุย 30 นาที อวยพร 77 ปี "ประวิตร" ปัดต่อสายตรงล็อบบี้ ส.ส.พปชร.ไม่ร่วมประชุมสภาว...

"พรรคเล็ก" ยังสู้ต่อ ยื่น "ชวน" ขอเปิดประชุมรัฐสภานัดพิเศษ ดันสูตรหาร 500

 

ป.ป.ช.เปิดบัญชี "ชัชชาติ" มี 42 ล้าน พบไร้หนี้สิน

นายชัชชาติ แจ้งไว้ในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน คือ นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน มีที่อยู่อาศัยที่ซอยพัฒนาเวศม์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ส่วนรายละเอียดของคู่สมรส คือ สถานภาพหย่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560

นายชัชชาติ ได้แจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี โดยระบุว่า มีรายได้ประจำจากเงินเดือนผู้ว่าฯกทม. 864,720 บาท เงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. 498,000 บาท รวมรายได้ต่อปี 1,362,720 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปี เป็นรายจ่ายประจำ ค่าอุปโภคบริโภค 960,000 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 112,595 บาท รวมรายจ่ายต่อปี 1,072,595 บาท

โดยทรัพย์สินและหนี้สิน นายชัชชาติ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,852,348 บาท ไม่มีหนี้สิน เป็นเงินฝาก 10,680,807 บาท เงินลงทุน 4,338,623 บาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกองทุนเปิด และหุ้นระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ดิน 18,600,000 บาท เป็นที่ดิน จำนวน 1 โฉนด บริเวณเเขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

ยานพาหนะ 3,400,000 บาท มี 2 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล BMW 730Ld Pure Excellence รถยนต์ส่วนบุคคล Toyota Vellfire สิทธิและสัมปทาน 3,139,973 บาท ระบุรายละเอียดว่าเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพควอลิตี้เฮ้าส์ กรมธรรม์ประกันภัย FWD

ทรัพย์สินอื่น 2,692,943 บาท อาทิ พระสมเด็จจิตรลดา มูลค่า 1,200,000 บาท , สร้อยคอทองคำ มูลค่า 250,000 บาท, พระเครื่องหลวงปู่ทวด มูลค่า 500,000 บาท , นาฬิกาโรเล็กซ์ มูลค่า 110,000 บาท ,  CRYPTH-ETH มูลค่าโดยประมาณ 354,256 บาท , CRYPTH-KUB มูลค่าโดยประมาณ 48,687 บาท, จักรยาน BROMPTON มูลค่า 80,000 บาท, จักรยาน S-WORKS มูลค่า 150,000 บาท เป็นต้น

นางสาวทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง  1 มิ.ย. 2565 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 38,777,013 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 48,982 บาท  โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบเงินฝาก 10,446,944 บาท ที่ดิน ทุ่งสองห้อง  1 งาน มูลค่า 3,000,000 บาท ระบุว่าได้มาจากการให้  บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เขตหลักสี่ มูลค่า 6,000,000 บาท ได้มาจากการให้ ยังมีสิทธิสัมปทาน 4,065,508 บาท นอกจากนี้ยังพบแจ้งรายการทรัพย์สินอื่น 16 รายการ มูลค่า 11,477,200 บาท โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปเครื่องประดับสร้าย ต่างหู แหวน อาทิต่างหู-แหวน  46 รายการ มูลค่า 3,893,500 บาท ต่างหู 51  รายการ มูลค่า 1,308,000 บาท สร้อย 11 รายการ มูลค่า 1,238,000 บาท  นอกจากนี้ยังแจ้งว่าเงินเดือนประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและเงินเพิ่มต่อปี คือเงินเดือน 834,000 บาท และเงินเพิ่ม 249,000 บาท

นายวิศณุ  ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 1 มิถุนายน 2565  ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 173,356,319.96 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว  105,682,858.51 บาท และคู่สมรส 67,673,461.45 บาท  มีหนี้สินเป้ฯเงินเบิกเกินบัญชี 31,711,293 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินราการอื่น โดยแจ้งว่ามีเงินฝากส่วนตัว 51,094,254 บาท คู่สมรส 9,941,279 บาท และมีที่ดินที่ได้จากซื้อ 7 แปลง มูลค่า 21,958,000 บาท ที่ดินของคู่สมรส 4 แปลง มูลค่า 44,700,359 บาท ขณะที่รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างแจ้งมีบ้าน 5 หลัง มูลค่า 15,714,653 บาท เป็นรายการบ้านที่มาจากการปลูกสร้างมูลค่า 11,000,000 บาท ส่วนรายการทรัพย์สินอื่น มูลค่า 3,513,500 บาท เป็นของคู่สมรส ส่วนใหญ่เป็นนาฬิกา กำไลเพชร และทองคำแท่ง 

นายศานนท์  หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง  1 มิถุนายน 2565 แจ้งมีรายการทรัพย์สิน 8,024,465 บาท เป็นของตัวเอง 732,046 บาท ของคู่สมรส ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม ในภูเรือ เลย มีทรัพย์สิน  7,292,419 บาท มีหนี้สินกู้ยืมของคู่สมรส 44,619.98 บาท  โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่แจ้งมาเป็นของคู่สมรส อยู่ในรูปเงินฝาก ที่ดินที่ภูเรือ เลย และทรัพย์สินรายการอื่นต่างหู นาฬิกา แหวนเพชรและกระเป๋า 

นายจักกพันธุ์  ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับตำแหน่ง  1 มิถุนายน 2565 ได้แจ้งมีทรัพย์สิน  32,858,316 บาท ไม่มีหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 6 บัญชี รวม 27,726,390 บาท เงินลงทุน 1,309,605 บาท ที่ดิน 2,680,000 บาท และโรงเรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 2 มูลค่า 1,005,840 บาท  ทั้งนี้ไม่มีการแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินอื่น

เปิดพิกัด 3 โซนนิ่งกทม.อนุญาตเปิดผับ

หวั่นซ้ำรอย กทม.สั่งปิด 83 ผับ ปรับปรุงด่วน เหตุเสี่ยงอันตราย

เปิดประวัติ เทพบิว ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรด อนาคตไกล

 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ