สร้างโอกาสทางการค้า “DITP Business AI” ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก


เผยแพร่
“DITP Business AI” ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ