งาน GRC day 2022 สร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วยหลักการ GRC


เผยแพร่
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร กนอ. ในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักการ GRC

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานเปิดงาน GRC day 2022 ภายใต้แนวคิด Vaccine GRC สร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วย GRC” ในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร กนอ. ในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักการ GRC : Governance, Risk management, Compliance

Flash Sale 3.3 ราคาตั๋วบินพิเศษเริ่ม 890 บาทต่อเที่ยว

จัดเต็ม! ละครเวที “เก็บใจไว้ที่หมา” เวอร์ชั่นไทยพร้อมแสดงกลางกรุงเทพ

"อำพลฟูดส์อาสา" มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

โดยได้รับเกียรติจาก นายก้อง รุ่งสว่าง กรรมการ กนอ. ประธานอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Vaccine GRC” และการบรรยายในหัวข้อ GRC make it better สร้างองค์กรยุคใหม่ ด้วย GRC โดยคุณพรพิมล วานิชยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศเจตจำนงของคณะกรรมการ กนอ. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ผู้บริหาร และพนักงาน กนอ. ในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ต่อต้านการทุจริต สินบน ตลอดจนของขวัญของกำนัลต่างๆ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ กนอ. บนพื้นฐานจริยธรรม คุณธรรม ภายใต้หลักการธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ