รมว.แรงงานสร้างขวัญกำลังใจ ส่งที่ปรึกษาเยี่ยมผู้ทุพพลภาพถึงบ้าน


เผยแพร่
รมว.แรงงานส่งที่ปรึกษาลงพื้นที่มอบของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ