"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน" ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ


เผยแพร่
สปส.ชู “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” มุ่งเน้นศักยภาพ ครบวงจร เพื่อพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตลูกจ้างผู้ประกันตน

การที่ลูกจ้างผู้ประกันตนต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง และเยียวยา ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านเงินทดแทน และสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งมีความครบวงจร ให้การฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจ และยังช่วยส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ผู้ประกันตนอีกด้วย

เช็กที่นี่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40 ลดเงินสมทบ 3 เดือนช่วยค่าครองชีพเท่าไหร่?  

ประกันสังคม ชวนลูกจ้างรู้จัก "คลินิกโรคจากการทำงาน "  

สปส.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยกระดับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ปัจจุบัน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานมีจำนวน 5 แห่งซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่

1. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2567-0847-9
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง โทร. 0-3887-7246-7
ที่อยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5301-6850-9
ที่อยู่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4328-3040
ที่อยู่ เลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา โทร. 0-7459-1075-7
ที่อยู่ เลขที่ 68 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุพพลภาพจะได้รับการฟื้นฟูทางด้านร่างกายอย่างใกล้ชิดโดยนักกายภาพบำบัด ที่ช่วยให้คำแนะนำ และทำกายภาพบำบัดให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพสามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการฟื้นฟูทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ด้วยการใช้กิจกรรมบำบัดในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ตลอดจนยังมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า การร้อยลูกปัด เป็นต้น

โดยผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะมีการประสานไปยังบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อพิจารณางานที่เหมาะสม เพื่อผู้ประกันตนสามารถกลับเข้าสู่การทำงานได้อีกครั้ง จึงกล่าวได้ว่า “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน” มีความครบวงจร ครอบคลุม เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ