ยกระดับศูนย์ฟื้นฟูเพื่อผู้ทุพพลภาพและเจ็บป่วยจากการทำงาน


เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคมจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั่วประเทศ 5 แห่ง ให้แรงงานผู้ทุพพลภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ