พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย


เผยแพร่
กระทรวงพาณิชย์นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกภาคส่วนของไทย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทยจากทั่วทุกภูมิภาค เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการค้าโลกและความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น Climate Change, Green Trade, Carbon Neutrality, Sustainability เป็นต้น

"Fomo Mo More" งานประมูลสุดยิ่งใหญ่ที่ผสมผสานโลกจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน

TCEB สร้าง Partnership Economy: จับคู่ธุรกิจ ผนึกกำลังไมซ์ไทย สู่การเป็น ASIAN MICE Destination

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

โดยได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดีในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลก โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกภาคส่วนของไทย

สำหรับ BCG Model หรือ Bio – Circular – Green Economy คือ โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นวาระแห่งชาติเมื่อต้นปี 2564 ที่รัฐบาลใช้เป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมสูงได้อย่างคุ้มค่า เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างงานและการพัฒนาที่ทั่วถึง มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งจะนำไปสู่การรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไป ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นประเด็นหลักในเวทีการค้าโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในปัจจุบันอีกด้วย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

รมช.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ SACIT สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) นำ BCG Model มาอัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคงานศิลปหัตถกรรมไทย และเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึง “ความต้องการของตลาดโลก” ที่กำลังนิยมในขณะนี้ คือ โก กรีน (Go Green) และสโลว์ แฟชั่น (Slow Fashion) เป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตแบบใส่ใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นแบบยั่งยืน Sustainable Fashion หรือ Eco Fashion สินค้าแฟชั่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่โลกที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสร้างความสมดุลให้กับโลกมากยิ่งขึ้น เป็นแฟชั่นที่ไม่ผ่านกระบวนการงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ผู้ที่นิยม Slow Fashion ไม่ต้องวิ่งตามกระแส เลือกสรรอย่างใส่ใจ เป็นของคุณภาพดีใช้งานได้นาน คุ้มค่า ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ผลิต ผู้ที่ใช้งานจะรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุข เพราะได้มอบโอกาสและแบ่งปันไปยังผู้ผลิตไห้ได้มีอาชีพมีรายได้อย่างเป็นธรรม นอกจากเพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย รมช.พาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

ด้านนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวเสริมว่า ได้มอบให้สำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์นำทีมงานลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่ช่างในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย อาทิ การลงพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ไปพัฒนาเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และการตีเกลียวเส้นไหม-เส้นฝ้าย เพิ่มคุณภาพงานผ้าทอด้านเทคนิคการควบเส้นไหม หรือรวมเส้นไหม เพื่อทำให้เกิดลวดลายของเส้นพุ่งสำหรับผ้าลายหางกระรอก หลังจากนั้นนำเส้นไหมไปตีเกลียวเพื่อให้เส้นไหมมีความเหนียวมากขึ้น , การให้ความรู้ การประยุกต์ลายศิลปะกับการเขียนลายเบญจรงค์ โดยใช้เทคนิคการใช้สี คู่สีที่ตัดกัน สูตรการผสมสีกับมิเดี่ยมออยล์สำหรับเขียนงานเบญจรงค์ จ.สมุทรสงคราม , การพัฒนาทักษะและการสร้างสรรค์งานรักร่วมสมัย จ. เชียงใหม่ และการพัฒนาเทคนิคการสานขมุกยาจากเตยปาหนัน จ.ตรัง ตามลำดับ

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

พาณิชย์ มอบ SACIT นำ BCG Model อัพสกิลผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ