DITP เผยภาพรวมความสำเร็จโครงการ YELG ปี 4 สร้างนักส่งออกกว่า 170 ราย


เผยแพร่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยภาพรวมความสำเร็จโครงการ YELG ปี 4 ดันผู้ประกอบการขึ้นแท่นนักส่งออกกว่า 170 ราย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ