สวนนงนุชพัทยา ขยายโปรโมชั่นซื้อ 1 ฟรี 1 ออกไปอีกตลอดเดือนมิถุนายน เติมความสุขในช่วงค่าครองชีพสูง


เผยแพร่
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแม้สินค้าและค่าครองชีพทุกอย่างขึ้นหมดแล้วสวนนงนุชพัทยา นำโดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ขยายโปรโมชั่นซื้อบัตรผ่านประตู 1ฟรี 1 ออกไปตลอดเดือน มิถุนายน 2565 และสามารถซื้อบัตรชมการแสดงของช้างแสนรู้เพียงท่านละ 50 บาท น้องช้างโชว์ความสามารถในด้านต่างๆ เช่นการเล่นกีฬา,เต้นเข้าจังหวะ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ