ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ฟื้นพลังกาย เยียวยาพลังใจด้วยกิจกรรมบำบัด 


เผยแพร่
ฟื้นฟู บำบัดรักษา ใส่อวัยวะเทียม สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่เป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตนทุพพลภาพ

การประสบเหตุจากการทำงานของลูกจ้างประกันสังคม จนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ เมื่อเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จะได้รับการประเมินเบื้องต้นจากนักกิจกรรมบำบัด ซึ่งจะทำการประเมินโดยภาพรวมว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจำเป็นต้องฟื้นฟูด้วยกิจกรรมอะไร และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อทำการบำบัดรักษา นอกจากนี้ ในเคสที่ใส่อวัยวะเทียม กิจกรรมบำบัดจะเป็นโปรแกรมสำคัญในการช่วยฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู คุ้นชิน และสามารถใช้งานอวัยวะเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

รมว.แรงงานมอบเลขาประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพนครศรีธรรมราช

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน คืนชีวิตใหม่ให้ผู้ทุพพลภาพ 

"ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน" ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

ซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ที่เป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตของลูกจ้างผู้ประกันตน

นายมรกต อินต๊ะสาร นักกิจกรรมบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 กล่าวว่า กิจกรรมบำบัด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษา ฟื้นฟู ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ปรับบริบทให้เข้ากับผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละรายแล้ว ยังทำหน้าที่ช่วยฝึกฝนการใช้อวัยวะเทียม เพื่อความคุ้นชินในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งอวัยวะเทียมที่ผู้ประกันตนจะได้รับนั้น ก็เป็นสิทธิที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกันตนเพราะอวัยวะเทียมมีมูลค่าสูง อีกทั้งเป็นการประกอบใหม่เพื่อให้เข้ากับสภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละราย ที่มีความเจ็บป่วย และการบาดเจ็บแตกต่างกัน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ประกันตนผ่านการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูแล้ว ก็จะมีการติดตามอาการ และการใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ในบางรายหากพบว่า สภาพอาคารบ้านเรือนไม่เหมาะแก่การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ทางศูนย์ ฯ ก็จะมีการของบประมาณเพื่อปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับการฟื้นฟูในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ที่มุ่งหวังให้คนไข้ได้มีโอกาสกลับไปทำงานได้อย่างน้อย 90% ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูทั้งหมด และให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ