รศ .ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม DEMO Day


เผยแพร่
โครงการ Smart Food Truck Academy Thailand 2022 รุ่นที่ 1 ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดี คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. และ คุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO We Chef Thailand ให้การต้อนรับ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ