สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้


เผยแพร่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เจ้าของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล โดยรังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคม ดังนี้

  • งาน “THAI TEXTILES TREND EXHIBITION” ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น M (ฝั่งนอร์ธ) จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ราคาพิเศษ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปักชาวเขา ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิก จักสาน ลิเภา กระจูด ใบลาน ผ้าปัก เสื้อผ้าชุดสำเร็จรูป เป็นต้น
  • ประติมากรรม “สานศิลป์ แผ่นดินสยาม” สะท้อนความงดงามของผ้าไทยอันทรงคุณค่าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยนำมารังสรรค์เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย ความสูงกว่า 21 เมตรออกแบบโดย มุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ตกแต่งรอบโซนจีเวล ยังถูกสร้างสรรค์โดยเหล่านักออกแบบชื่อดัง อาทิ ดร.กรกต อารมย์ดี, ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต, อ.ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ, ยุทธนา อโนทัยสินทวี และวลงค์กร เทียนเพิ่มพูล  ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสังคมเกษตร ภายใต้แนวคิด  “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” โดยใช้สัญลักษณ์ปลาในท้องถิ่นมาผสานกับแรงบันดาลใจของภาพปลาในจิตรกรรมฝาผนังจากวัดต่างๆ ของแต่ละภาค ออกแบบเป็นประติมากรรมจักสานอันวิจิตรงดงาม จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 ณ โซนจีเวล ชั้น M นิทรรศการ “สืบสาน ไพศิฐศิลป์” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 
  • สัมผัสกับความวิจิตรของศิลปะไทยโดยนำเสนอเนื้อหาจาก “อาคาร เรียน รู้ เรื่องโขน” พร้อมชมการแสดงและถ่ายทอดเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับโขน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565  
  • การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ จากวง Ganesh Light Orchestra  ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M  รวบรวมนักดนตรีระดับแถวหน้าของประเทศร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงอันไพเราะ จัดแสดงวันละ 2 รอบ คือ รอบเวลา 14.00 น. และเวลา 17.00 น.
สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

 

  • “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด, ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย, นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย,การเสวนาวิชาการ การสาธิต การจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า, การจัดทำหนังสือ “ผ้าไทย...ลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด”, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเล่ต์ และการขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์, การแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์และการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย, การเจรจาทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M - ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการแต่งกายด้วยสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ในเวลา 10.00 น. 
สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้
     

 

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สัมผัสวิจิตรศิลป์ มรดกแห่งภูมิปัญญา และนิทรรศการอันทรงคุณค่า เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพร พร้อมชมงานตลอดเดือนสิงหาคมนี้

  • ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อพสกนิกรไทยและประเทศไทย สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยที่ทรงส่งเสริมให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของผ้าไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมต่างๆ ของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทั้งเดือน อาทิ งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565, นิทรรศการผ้าไทย“ICONCRAFT Thai Textile Heroes”, งาน “สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพรวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศรีแผ่นดิน”, งาน “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม” และงาน “เสน่ห์ผ้าทอสืบสานผ้าไทย 4 ภาค” พร้อมกันนี้ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม 
  
ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และพบกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดเดือนสิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2610-8000 หรือติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook : SIAMPARAGON และ ไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติม โทร.1338, Facebook : ICONSIAM 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ