คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่ ชุมชนเคหะท่าทราย เขตหลักสี่


เผยแพร่
วันที่ 19 กันยายน 2565 คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น ได้จัดกิจกรรม เสริมความรู้ คู่การปฏิบัติ นำสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และมีความสุขกับงานอดิเรก ให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนเคหะท่าทราย เขตหลักสี่

ทั้งนี้ รองศาตราจารย์ ดร. อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ได้เข้าร่วมการเปิดโครงการ. โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้สูงอายุในชุมชน

 

ร้อยเอก เกษม ประธานชุมชน เปิดเผยความในใจว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทำประโยชน์แก่ชุมชนในเขตหลักสี่มาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์พยาบาลได้นำนักศึกษาเยี่ยมสำรวจปัญหา  ช่วยเหลือคนไข้ติดเตียง ทำแผลเรื้อรัง ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางไลน์ จนเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

พี่ประคอง หนึ่งใน อาสาสมัครสาธารณสุข ระบุว่า กิจกรรมทุกอย่างทำได้จริง ทำได้ง่าย เกิดประโยชน์ และเอาไปสอนประชาชนต่อได้

อาจารย์ ชุลีกร ปัญญา ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในสถานการณ์จริง ปรับเปลี่ยนวิธีการไปตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคน เป็นการเข้าถึง และเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ