บทสวดวันวิสาขบูชา มงคลชีวิตช่วง โควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมบทสวดมนต์ใน วันวิสาขบูชา เพื่อเสริมมงคลให้กับตนเอง แม้ในช่วงที่ โควิด-19 ระบาด ก็สามารถสวดได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปวัด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด

วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันประกอบพิธีที่วัดวาอารามต่าง ๆ แต่หันมา เวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่ www.เวียนเทียน.com

เช็กวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 มีวันไหนบ้าง

เปิดระบบเวียนเทียนออนไลน์ “วันวิสาขบูชา” 12-17 พ.ค.65

หรือใครอยากทำบุญสร้างกุศล สงบจิตใจอยู่ที่บ้าน วันนี้ นิวมีเดีย PPTVHD36 ได้รวมบทสวด วันวิสาขบูชา มาให้ เผื่อท่านใดต้องการเสริมมงคลให้กับชีวิต โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปให้เสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19

ไวรัสโคโรนา , โควิด-19 , COVID-19 , วันวิสาขบูชา , วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา , เวียนเทียนออนไลน์ , บทสวดมนต์ , บทสวด วันวิสาขบูชา , วันวิสาขบูชา 2563

บทสวด วันวิสาขบูชา

(หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส)

วิสาขะ ปุณณะมายัง โย    ชาโต อันติมะชาติยา

ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง     อะโถปิ ปะรินิพพุโต

โลเก อะนุตตะโร สัตถา     ทะยาณาณัณณะวาสะโย

นายะโก โมกขะมัคคัสมิ    ติวิธัตถูปะเทสะโก

มะหาการุณิกัง พุทธัง      มะยันตัง สะระณัง คะตา

อามิเสหิ จะ ปูเชนตา        ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา

อิมันทานิ สุนักขัตตัง        อะภิมังคะละสัมมะตัง

วิสาโขฬุกะยุตเตนะ ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง

สัมปัตตา อะนุกาเลนะ       พุทธานุสสะระณาระหัง

ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ      กาละภูตัง สะยัมภุโน

ตัง สัมมานุสสะระมานา     สุจิรัง นิพพุตา มะปิ

ปะสันนาการัง กะโรนตา    สักกาเร อะภิสัชชิยะ

ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร         มาลาวิกะติอาทะโย

ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ       ยะถาสะติ ยะถาพะลัง

สะมาหะริตวา เอกัตถะ     ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง

นะรานัญจาปิ สัพเพสัง     สัมธัมเม สัมปะสีทะตัง

ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ สัมพุทธะคุณะทีปะนัง

พุทธัสสุโพธิตาทีนัง         ทีปะนัตถัง มะเหสิโนติฯ

"วันพืชมงคล 2566" ตรงกับวันไหน เช็กวันหยุด-เปิดประวัติพระราชพิธีสำคัญ

ย้อนคำทำนาย "วันพืชมงคล" พระโคกินอะไรไปบ้าง

 

คำบูชาดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา , โย โน ภะคะวา สัตถา ,

ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ , อะโหสิ โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ

ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน , ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ ,

 

สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะ-

พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ อะภิสัมพุทโธ ,

นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ,

ส๎วากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม , สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก , ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ,

 

สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต

สาวะกะสังโฆ , ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , สามีจิปะฏิปันโน

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ

ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ , อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ,

 

อะยัง โข ปะนะ ถูโป (ปะฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กะโต (กะตา) ยาวะเทวะ

ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริต๎วา ปะสาทะ สังเวคะปะฏิ ลาภายะ , มะยัง โข

เอตะระหิ อิมัง วิสาขะปุณณะมี กาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง

ปัต๎วา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา , อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิ สักกาเร คะเหต๎วา อัตตะโน กายัง

สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา , อิมัง ถูปัง

(ปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ อิมัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา ,

 

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ

ปัญญายะมาโน , อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัม๎หากัง ทีฆะรัตตัง

หิตายะ สุขายะ ฯ

อาการลองโควิด (Long Covid) มีวิธีรักษาอย่างไร? แล้วรักษาหายหรือไม่?

เครียดจิตตกช่วงโควิด-19 จิตแพทย์แนะ3วิธีรับมือสู้ไวรัสร้ายทุกระลอก

 

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ