ธ.ออมสิน พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ธนาคารออมสิน พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึง โครงการสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการกู้ไปปิดหนี้ในระบบก้อนเดิม (Refinance) โดยให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท สามารถยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน โดยใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดยธนาคารออมสิน พิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งจะควบคู่กับการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโร แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินในกรณีมีความจำเป็น  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง รวมทั้งการติดตามทวงถามหนี้ที่ใช้ความรุนแรง

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ