ภาคกลาง พบจุดความร้อนค่อนข้างมาก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
GISTDA เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 พบจุดความร้อนหรือ Hotspot ทั้งประเทศ จำนวน 27 จุด ซึ่งน้อยลงจากเดิมถึง 98 จุด โดยพบมากในพื้นที่เขต สปก. 12 จุด พื้นที่เกษตร 7 จุด ชุมชนและอื่นๆ 6 จุด ป่าอนุรักษ์ 1 จุด และป่างสงวนแห่งชาติ 1 จุด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ