เช็กด่วน! ภายใน 31 มี.ค.64 กรมการขนส่งทางบก ออกระเบียบใหม่ 4 มาตรการเยียวยาโควิด กรณีใบขับขี่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการเยียวยารองรับให้ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ