รพ.สงฆ์ ร่วมมือกับ รร.พระปริยัติธรรมฯ และเครือข่ายสร้าง Temple Isolation รองรับผู้ป่วยโควิด


โดย PPTV Online

เผยแพร่




โรงพยาบาลสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ภาคีเครือข่าย ร่วมสร้าง Temple Isolation รองรับผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในระดับสีเขียวในพื้นที่วัดผ่องพลอยวิริยาราม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ