‘เรียนออนไลน์’ แค่ปลายเหตุ ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ


โดย THE POTENTIAL

เผยแพร่
โจทย์ใหญ่ในวันที่นักเรียนจำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้ยกเลิกการเรียนออนไลน์ แท้จริงแล้วปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่แพลตฟอร์ม แต่อยู่ที่การจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้คำนึงถึงผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ วิถีชีวิตและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จนกลายเป็นการผลักภาระให้เด็กๆ และครอบครัวมากขึ้นไปอีก  

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม