คืนเด็กสู่โรงเรียน! ศธ.เปิดเรียนเทอม 2/2564 กางแผน - เงื่อนไข วัคซีนนักเรียน ฉีดไฟเซอร์ 6 สังกัด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เรียนออนไลน์ต่อไม่ไหว ศธ.คืนเด็กสู่โรงเรียน เปิดเรียนเทอม 2/ 2564 ศบค.ให้ไฟเซอร์ฉีดเด็ก 4.5 ล้านคน อายุ 12-18 ปี ครอบคลุม 6 สังกัด เปิดแนวทางโรงเรียนแซนด์บ๊อกซ์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เบื้องต้นมีแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช., ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า รวมถึงเด็กป.6 ที่มีอายุ 12 ปี 

เปิดแผน “โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์” ปลอดภัยกว่าอยู่บ้าน นำร่องเฟสแรก 16 ส.ค.นี้

อัปเดตสูตรฉีดวัคซีนโควิด "ซิโนแวค แอสตร้าฯ ไฟเซอร์" ศบค.เปิดแผนซื้อ - แผนฉีดเด็ก 12 ปีขึ้นไป

รัฐบาล ย้ำ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก 12 ปีขึ้นไป ผู้ต้องปกครองต้องให้ความยินยอมก่อน

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เบื้องต้นมีแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ให้เด็กที่มีอายุ 12-17 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่ฉีด โดยจะอนุโลมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุเกิน 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ด้วย ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ม.1-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า รวมถึงเด็กป.6 ที่มีอายุ 12 ปี 

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่าในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มฉีดวัคซีนให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดก่อน แต่ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน

รมว.ศธ. เผยว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ อนุมัติหลักการให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียน-นักศึกษาทุกสังกัดกว่า 4.5 ล้านคน ในสังกัด

-กระทรวงศึกษาธิการ 

-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

-องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

-โรงเรียนพระปริยัติธรรม   

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

-และกรุงเทพมหานคร

ส่วนการฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขณะนี้มีครูได้รับวัคซีนไปแล้วกว่า 70% โดยแผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนตุลาคมจะให้สถานศึกษาส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาด้วย เพื่อเร่งจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มครูด้วย

"ในเรื่องของการให้บุคลากรทางการศึกษาที่ได้ฉีดไปแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้กว่า 70% แล้ว ซึ่งในเฟสที่ 2 เป็นช่วงในการที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มีการเปิดภาคเรียนที่สอง เพราะเราก็เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการที่เด็กได้ไปเรียนที่โรงเรียนจริง ๆ เพราะฉะนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และทีมแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนที่จะนำวัคซีนเพื่อที่จะลงไปให้กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ในกลุ่มแรกก่อน โดยเป็นกลุ่มที่ต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลได้นำเข้ามา ซึ่่งก็ได้มีการวางแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของความพร้อม ว่าเราจะเป็นการฉีดในรูปแบบ School Best คือลงไปตรง พูดง่าย ๆ ว่าจะมีการจัดวัคซีนให้ไปถึงและรวดเร็วที่สุด" นางสาวตรีนุช กล่าว

สำหรับแผนดำเนินโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) ซึ่งเป็นมาตรการสำหรับโรงเรียนประจำ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขในการลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าโครงการว่าเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้หรือไม่

เงื่อนไขิการเป็นโรงเรียน SSS  ต้องเป็นโรงเรียนประจำ  เป็นไปตามความสมัครใจ และผ่านการประเมินความพร้อม โดยต้องแจ้งความประสงค์ผ่านตันสังกัด   มีการหารือร่วมกับผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด   จัดให้มีสถานแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation)   จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลโดยทีมตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และมีการรายงานผล ผ่าน MOE COVID และ Thai Stop Covid Plus

ขณะนี้มีสถานศึกษา 15,465 แห่ง ที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด  ใน 12 จังหวัด มีสถานศึกษา 1,687 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ 45 อำเภอปลอดเชื้อ แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 1,305 แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 111 แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ .) 21 แห่ง  และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 250 แห่ง ซึ่งกระทรวงศึกษธิการจะพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียนตามบริบทที่เหมาะสม

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่มีการสั่งให้ปิดโรงเรียนโดยให้เรียนออนไลน์ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กและควบคุมการระบาดโดยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส ให้เด็กนักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี! เริ่ม 13 ก.ย.นี้ อายุ 18 ปีขึ้นไป

เปิดแผน “โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์” ปลอดภัยกว่าอยู่บ้าน นำร่องเฟสแรก 16 ส.ค.นี้

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ