เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รวมสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบแล้ว จะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง เช็กที่นี่!

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ หรือ แรงงานนอกระบบ เช่น ฟรีแลนซ์ เกษตรกร ค้าขาย เป็นต้น ที่เลือกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน, ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน และ ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน

แต่เมื่อจ่ายเงินสมทบ "ประกันสังคม" กันไปทุก ๆ เดือน แล้วเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนั้น ทีมข่าวนิวมีเดียพีพีทีวี ได้รวมรวมข้อมูลที่น่าสนใจในแต่ละมาตรามีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33 ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.39 ในระบบประกันสังคม ได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

1.) เจ็บป่วย

ทางเลือกที่ 1

  • กรณีนอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท
  • กรณีไม่นอนโรงพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท และหากหยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท
  • กรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี

ทางเลือกที่ 2

  • กรณีนอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท
  • กรณีไม่นอนโรงพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท และหากหยุดไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท
  • กรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี

ทางเลือกที่ 3

  • กรณีนอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท
  • กรณีไม่นอนโรงพยาบาล และมีใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท แต่หากหยุดไม่เกิน 2 วัน จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
  • กรณีเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมกัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 90 วัน/ปี

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

2.) ทุพพลภาพ

                ทางเลือกที่ 1 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี และหากเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

                ทางเลือกที่ 2 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี และหากเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

                ทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท ตลอดชีวิต และหากเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

3.) เสียชีวิต

                ทางเลือกที่ 1 ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท และหากจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท

                ทางเลือกที่ 2 ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท และหากจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท

                ทางเลือกที่ 3 ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท แต่จะไม่ได้รับเงินเพิ่ม หากจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

4.) ชราภาพ

                ทางเลือกที่ 1 ไม่ได้รับความคุ้มครอง

                ทางเลือกที่ 2 ได้รับเงินสมทบเดือนละ 50 บาท และผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

                ทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินสมทบเดือนละ 150 บาท หากจ่ายสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท และผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

5.) สงเคราะห์บุตร

                ทางเลือกที่ 1 และ 2 ไม่ได้รับความคุ้มครอง

                ทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท (คราวละไม่เกิน 2 คน)

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ