กระทรวงสาธารณสุขหนุนเพิ่มศูนย์เวลเนสทั่วประเทศรับ Wellness Tourism โต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือ ผู้ประกอบการ เดินหน้าโครงการ ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเอกสาร The Global Wellness Economy : Thailand September 2022 ได้จัดให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากเป็นอันดับที่ 15 ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2563

ผู้ประกอบการ วอน รัฐบาลใหม่ จัดสรรงบเป็นส่วนลดค่าไฟ

รัฐบาล จับมือ Netflix ทำคู่มือท่องเที่ยวไทย ดัน Soft power

รวมถึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ประมาณปีละ 6.5 ล้านครั้ง (Wellness Trips) และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5.3 แสนคน ซึ่งสอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical Tourism ที่ในปี พ.ศ. 2566 มีทิศทางการให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่เติบโตมากขึ้น 

ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเดินหน้าโครงการ ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งหวังให้มีศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เวลเนส เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566) ประกอบด้วย

  1. ศูนย์เวลเนส ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 29 แห่ง
  2. ศูนย์เวลเนส ประเภทภัตตาคาร จำนวน 15 แห่ง
  3. ศูนย์เวลเนส ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 แห่ง
  4. ศูนย์เวลเนส ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 14 แห่ง
  5. ศูนย์เวลเนส ประเภทสถานพยาบาล จำนวน 21 แห่ง

 
ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบการ ทั้ง 5 ประเภท ที่มีความประสงค์จะขอรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

  1. เขตพื้นที่ภูมิภาค ติดต่อที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ 
  2. เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ ต้องการศึกษาข้อมูลเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส 
     

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ