เปิดมาตรการใหม่ พื้นที่สีแดง 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-ปทุมธานี-นนทบุรี สถานที่ไหนเปิด-ปิด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) แถลงว่า มติศบค.ชุดใหญ่ ได้กำหนดพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี โดยมีมาตรการดังนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ