สปคม. รับจองตรวจโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชาชนยังคงเข้ารับการตรวจโควิด -19อย่างต่อเนื่อง ด้าน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปรับรูปแบบการตรวจโควิด รับเฉพาะผู้ที่จองล่วงหน้า ผ่านเวปไซต์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ