สจล.ต่อยอดรถตรวจโควิด-19 เพิ่ม 3 ช่องตรวจ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโควิด-19 คือ รถตู้ตรวจเชื้อความดันบวก ล่าสุดได้พัฒนาต่อยอดให้รถตู้ตรวจหาเชื้อ 1 คัน มีช่องตรวจ 3 ช่อง และตรวจได้วันละ 1,000 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ