เปิดฉีดวัคซีนกลุ่มออทิสติก-จิตเวช วันแรก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รวมถึง ผู้ป่วยจิตเวช ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และสมาชิกครอบครัว ที่สถาบันราชานุกูล เปิดให้ฉีดวันนี้ 300 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ