ความสำคัญและความอันตรายของ โควิด-19 "สายพันธุ์เดลตา"


โดย BDMS

เผยแพร่
ทุกวันนี้ถ้าฟังข่าวเราจะรู้สึกว่าการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในกรุงเทพฯ และประเทศไทยขณะนี้ สายพันธุ์หลักคือ สายพันธุ์เดลตา 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ