ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมวัคซีนอื่น ในคราวเดียวกันได้หรือไม่?


โดย BDMS

เผยแพร่
อาจสงสัยว่าเราสามารถรับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนหัดเยอรมัน พร้อม ๆ การฉีดวัคซีน โควิด-19 ในคราวเดียวกันได้หรือไม่ หากไม่สามารถฉีดพร้อมกันได้เราควรเว้นระยะห่างนานแค่ไหน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ