การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องรักษาอาการ อยู่ที่บ้าน Home Isolation ด้วยการรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย (HI TTM) ในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาและเข้าถึงบริการโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาของชาติด้านการแพทย์แผนไทย ให้เป็นทางเลือกในการรักษาโควิด 19

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ