เปิดสูตร "ฉีดวัคซีนไขว้" ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยการฉีดวัคซีนสูตรต่างๆ สำหรับคนไทย ใน 4 ยี่ห้อหลักคือ แอสตร้าเซเนก้า ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรต่างๆ สำหรับคนไทยในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย คือ 

โชว์ผลวิจัย "ระดับภูมิคุ้มกัน" หลังฉีดวัคซีนสลับชนิด ซิโนแวค + แอสตร้าเซเนก้า

CDC เผย ไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เสี่ยงเข้าโรงพยาบาลมากกว่าคนฉีด 29 เท่า

กลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป, ผู้สูงอายุ, ผู้มีกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค สตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป กลุ่มนี้จะได้รับการจัดสรรวัคซีน ดังนี้

1.วัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรหลักที่ใช้แก่ประชาชนทั่วไป

2.วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ ในบางกรณี

 

กลุ่มเป้าหมายเด็ก และวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค รวมทั้งสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

จะได้รับการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้าจะได้รับการจัดสรรวัคซีน ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ให้วัคซีนไฟเซอร์ หรือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ากระตุ้น 1 เข็ม

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค วัคซีนซิโนฟาร์ม หรือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม ให้วัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก

3. ผู้ที่ได้วัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์

4. วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

5. วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์

 

สำหรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3 สัปดาห์ จากการศึกษาภูมิคุ้มกันต่อการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าพบว่า มีระดับภูมิคุ้มกันสูง 78.65 สูงระดับเดียวกันกับแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มที่ได้ภูมิคุ้มกัน 76.52 ส่วนการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้าในบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนพบว่าภูมิคุ้มกันสูงถึง 271.17 ซึ่งแอสตร้าเซนเนก้าจะเร่งส่งมอบวัคซีนให้ครบ 61 ล้านโดส ภายในปีนี้  ไทยจึงนำเข้าซิโนแวคอีก 12 ล้านโดส เพื่อนำมาฉีดไขว้เป็นสูตรไขว้ มีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ และใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ จะมีภูมิคุ้มกันระดับสูงที่ต้านเชื้อเดลต้าได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับมาฉีดสูตรนี้ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาอันรวดเร็ว โดยจากการฉีดที่ผ่านมาพบอาการไม่พึงประสงค์ ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนตัวอื่น 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ