แพทย์รามาฯ แนะ สปสช. จัดทำระบบ “ขึ้นทะเบียนเตียง” หวังลดปัญหาเลือกรักษา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แพทย์รามาธิบดี แนะให้หน่วยงานรัฐ ที่ดูแลระบบสุขภาพของไทย จัดทำระบบ “ขึ้นทะเบียนเตียง” โรงพยาบาลทั่วประเทศ ลดข้ออ้าง ‘เตียงเต็ม’ เลือกรักษาเฉพาะที่ต้องการ

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้กล่าวถึงปัญหาการปฏิเสธรับรักษาคนไข้ของโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา โดยใช้ข้ออ้างว่าเตียงเต็ม ถือเป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ จึงอยากเสนอให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เข้ามาบุกเบิกจัดการระบบ ขึ้นทะเบียนเตียงทั้งหมดในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการปฏิเสธคนไข้ได้ระดับหนึ่ง

1 เดือนผู้ป่วยโควิด-19 "ครองเตียงเพิ่มเฉียดหมื่น"

ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ชี้ภาพรวม เตียงผู้ป่วยปานกลาง-หนักเข้าขั้นวิกฤติ

เพราะหากรัฐมีข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของสถานพยาบาล เช่น มีจำนวนเตียงเท่าไร แบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยในเท่าไร เป็นเตียงไอซียูเท่าไร ควรเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงหรือรู้ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือการระบาด

“หากเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีเตียงไอซียู ก็จะต้องพร้อมรองรับผู้ป่วยที่เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงด้วย ไม่ใช่ส่งต่อไปที่อื่นหรือจะเลือกรับเฉพาะผู้ป่วยสีเขียวเพียงอย่างเดียว” 

ขณะเดียวกัน ศ.นพ.ไพบูลย์ มองว่าการจัดทำระบบดังกล่าวยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน หรือบอกได้ว่าโรงพยาบาลใดปฏิเสธการรักษาอย่างไร เพื่อให้เป็นกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลโรงพยาบาลด้วย

ทั้งนี้ เรื่องของระบบข้อมูลถือเป็นความท้าทาย และมีตัวแปรหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคทำให้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของทั้ง 3 กองทุนนั้นไปไม่ไกลเท่าที่ควร หนึ่งในนั้นคือการเล่นบทซ้ำซ้อนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เอง ที่ด้านหนึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และอีกด้านหนึ่งก็เป็นเจ้าของหน่วยบริการ ขณะที่อีกส่วนคือวัฒนธรรมการรวบรวมข้อมูลของไทย ที่แม้ตามอุดมคติแล้วคือต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดโปร่งใสและเชื่อมโยงกันได้ แต่อีกด้านหนึ่งหน่วยงานก็วิตกว่าความบกพร่องของตนจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

"จากเหตุการณ์ที่มีการบอกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนอบอุ่นจำนวนมากไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากจับได้ว่ามีการเล่นแร่แปรธาตุของข้อมูล คนไข้ที่ส่งมาเบิกไม่ได้รับบริการจริง สะท้อนให้เห็นว่าระบบข้อมูลมีความสำคัญมาก และเป็นเรื่องที่จะต้องลงทุน แต่การจะเอาชนะอุปสรรคที่ว่ามานั้น ภาวะผู้นำทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลงให้การเปิดเผยข้อมูลต่อจากนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้และพัฒนาร่วมกัน ไม่ใช่ตั้งต้นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้ถูกตำหนิติเตียนหรือลงโทษ" ศ.นพ.ไพบูลย์ ระบุ

ตำรวจ ปคบ. จับมือ อย. บุกทลายโรงงาน - เครือข่ายผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดปลอม

สังเกตตัวเองเป็นไข้ 3 วันยังไม่หายให้รีบพบแพทย์เสี่ยงเป็น "โรคปอดบวม"

 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ