รับมือ PM 2.5 ฝุ่นร้ายอนุภาคเล็ก ที่สร้างปัญหาใหญ่!!


โดย BDMS

เผยแพร่
มองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้เราอาจเห็นเหมือนมีหมอกปกคลุม แต่ที่จริงนั้นอาจไม่ใช่หมอก แต่เป็นฝุ่นละอองที่มีปริมาณเกินขนาด จนเป็นพิษต่อร่างกายได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ