วิธีสื่อสารกับคนไข้ที่มีความเสี่ยงและไม่พึงพอใจในบริการ


โดย BDMS

เผยแพร่
ปัจจุบันเมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์มีมากขึ้นเวลาที่เราเจ็บป่วยมาโรงพยาบาลเราก็อยากที่จะหายจากอาการป่วยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้รับการบริการที่ดี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ