คุณผู้หญิงควรระวัง...เครียดมากเกินไป ส่งผลให้มีบุตรยาก! ​


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ปัญหาทางสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการทำงาน และปัจจัยในด้านต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบให้ผู้คนเกิดความเครียด และความกังวลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งความเครียดนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการมีบุตร หรือทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากขึ้นได้​

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ