ธุรกิจเวลเนส สมการความสุขและสุขภาพแข็งแรง


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
เดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันโกลบอลเวลเนส (Global Wellness Institute, GWI) ปล่อยรายงานฉบับล่าสุด เรื่อง ‘Health, Happiness, and the Wellness Economy: An Empirical Analysis’ เพื่อดูความสัมพันธ์ของการใช้จ่ายในภาคธุรกิจเวลเนส (wellness economy) ที่ส่งผลต่อความสุข (happiness) และสุขภาพ (health) ของประชากร (per capita)

การศึกษาพบว่า การใช้จ่ายเพื่อสุขภาพนั้นสัมพันธ์กับ “ความสุข และอายุที่ยืนยาวมากขึ้น” และเม็ดเงินที่ถูกใช้กับ สุขภาพในที่ทำงาน (workplace wellness) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) และสปา (spa) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพทั้ง 5 ประการ นอกจากนี้ การใช้จ่ายในภาคธุรกิจน้ำพุร้อนน้ำแร่ (thermal/mineral springs) การดูแลความงามส่วนบุคคล (personal care & beauty) และด้านการแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก (traditional & complementary medicine) 

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กความเสี่ยงของร่างกาย เลี่ยงอันตรายจากโรคไต
ผิวแย่จากสิว มาปลอบประโลมผิวด้วย Acne Treatment
ปรับไลฟ์สไตล์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ล้วนแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน

ซึ่งการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า การพักผ่อนและการดูแลตนเองเชิงเวลเนสนั้นส่งผลเชิงบวกต่อความสุขและสุขภาพของคน โดยผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
1.    การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10% หรือ 60 ดอลลาห์สหรัฐ ต่อประชากร ในธุรกิจเวลเนส เพิ่มระดับความสุข ได้ 0.5% หรือ เพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน (ตามการประเมินคะแนนความสุข บันไดแคนทริล (Cantril Ladder))
2.    การใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10% ต่อประชากร ในธุรกิจเวลเนส สัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ดังนี้
a.    อายุขัย (Life expectancy) เพิ่มขึ้น 0.27 ปี
b.    อายุขัยที่มีสุขภาพดี (Healthy life expectancy) เพิ่มขึ้น 0.2 ปี
c.    การเสียชีวิตของทารก (Infant death) ลดลง 0.72 คน ต่อ 1,000 คน
d.    การเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 (Under-five deaths) ลดลง 1.0 ต่อ 1,000 คน 
e.    ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่มอายุ 30–70 ปี ลดลง 0.26%

จากรายงานพบว่า การใช้จ่ายในภาคธุรกิจเวลเนสอื่นๆ ส่งผลต่อระดับความสุข ดังนี้ 
• การใช้จ่าย 10 ดอลลาห์สหรัฐ ใน workplace wellness เพิ่มระดับความสุขได้ 4.7% 
• การใช้จ่าย 141 ดอลลาห์สหรัฐ ใน healthy eating เพิ่มระดับความสุขได้ 4.4% 
• การใช้จ่าย 117 ดอลลาห์สหรัฐ ใน physical activity เพิ่มระดับความสุขได้ 3.5%
• การใช้จ่าย 47 ดอลลาห์สหรัฐ ใน public health & prevention เพิ่มระดับความสุขได้ 2.3%
• การใช้จ่าย 26 ดอลลาห์สหรัฐ ใน wellness real estate เพิ่มระดับความสุขได้ 1.0%
• การใช้จ่าย 135 ดอลลาห์สหรัฐ ใน wellness tourism เพิ่มระดับความสุขได้ 1.0% 
• การใช้จ่าย 16 ดอลลาห์สหรัฐ ใน thermal/mineral springs เพิ่มระดับความสุขได้ 0.1%

อย่างไรก็ตาม การแปลผลของรายงานนี้ ไม่ได้ใช้เปรียบเทียบเป็นรายบุคคล เราไม่อาจคาดหวังระดับความสุขที่เพิ่มขึ้นได้ในทันที หลังจากใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น 60 ดอลลาห์สหรัฐ แต่รายงานนี้ใช้แปลผลในระดับประเทศ เพื่อให้มีการตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของธุรกิจเวลเนสที่มีต่อสุขภาวะของประชากรในประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่จะนำมาสู่การมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

ที่มา: Global Wellness Institute, Health, Happiness, and the Wellness Economy: An Empirical Analysis, January 2023.

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยเรื่องสุขภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุขภาพแก่คนไทยทุกคน เพราะสุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด Live longer, Healthier and Happier

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic)  ไลน์ : @bdmswellnessclinic or  https://lin.ee/rdIDv1A เว็บไซต์ : www.bdmswellness.com

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ