วิธีลัดยื่นภาษีออนไลน์ผ่าน "My Tax Accout"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
8 เม.ย. วันสุดท้ายสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ซึ่งMy Tax Accout จะช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงข้อมูลการบริการยื่นภาษีบนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น

My Tax Accout คือระบบที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีเข้าถึงข้อมูลและบริการบนอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนทั้ง 9 รายการของตนเองรวมถึงการตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี และสามารถพิมพ์ข้อมูลแบบฯ และใบเสร็จรับเงินสำหรับการยื่นแบบภาษีปัจจุบันตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีและการนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอคืนภาษีพร้อมเพิ่มระบบความปลอดภัยของข้อมูลให้เข้มข้นขึ้น

สรรพากรพัฒนาระบบ My Tax Account จ่ายภาษีง่ายขึ้น

เช็กค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ไม่ทันกำหนดเวลา

ขั้นตอนการเข้าระบบ My Tax Accout 

"ยื่นช้า เกินเวลา ต้องเสียเบี้ย" ส่งจดหมายเตือนยื่นภาษีภายในกำหนด

ทำอย่างไรเมื่อยื่นภาษีออนไลน์แล้ว "ต้องจ่ายเพิ่ม"

 • เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th เลือกหัวข้อ  My Tax Accout 
 • ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้ใส่ Username และ Password เดียวกันกับระบบ E-Filing ใส่เลข Laser ID หลังบัตรประชาชนและกด "เข้าสู่ระบบ" 
 • หน้าจอจะปรากฏให้ยืนยันตัวตนระบบจะส่งรหัส OTP พร้อมรหัสอ้างอิงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบบไว้ให้กรอกเลขรหัสที่ได้รับภายในเวลา 5 นาที
 • ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการยื่นแบบ (ภ.ง.ด.90/91) 3 ปีภาษี (รวมปีภาษีปัจจุบัน) หลังจากนั้นให้กด "ตรวจสอบข้อมูล" 
 • หน้าจอปรากฎ สรุปข้อมูลเบื้องต้นประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีจากระบบ My Tax Account เลือก "ใช้ข้อมูลชุดนี้ในการออกแบบฯ" และกดเลือก "เริ่มการยื่นแบบฯ"
 • กรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลในระบบ My Tax Accout  ในการยื่นแบบฯ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของข้อมูลผู้มีเงินได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • หลังจากนั้นระบบจะนำเข้าสู่การยื่นแบบ  E-Filing โดยจะต้องบันทึกข้อมูลแต่ละหน้าให้ครบจนไปสิ้นสุดที่หน้า "ยืนยันการยื่นแบบ"

Step by Step ยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

เช็กเงื่อนไข “ค่าเบี้ยประกัน” หักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

ข้อมูลค่าลดหย่อน My Tax Accout  

 1. ค่าลดหย่อนครอบครัว คือ ค่าอุปการะบิดามารดาและค่าลดหย่อนบุตร
 2. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย (ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ให้กู้ยืม)
 3. เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation 
 4. เงินสะสมกองทุนบำเหน็จ บำนาญ (กบข.)
 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 6. เบื้อประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
 7. เบี้ยประกันชีวิต/เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
 8. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 9. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ

กรณีไหน? ขอขยายเวลาการยื่นแบบ "ภาษี"ได้

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING

วางแผนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4 ขั้นตอน "จ่ายภาษีน้อยลง"

เลือกตั้ง2566_Bottom เลือกตั้ง2566_Bottom

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ