คปภ. ออกหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คปภ. ออกหนังสือ ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ

กรณีบริษัทประกันให้สิทธิ แจ้ง "ยกเลิก" กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ส่งผลให้ผู้ซื้อประกันได้รับความเดือดร้อนและวิตกกังวลจนเป็นกระแสโจมตีบริษัทดังกล่าวในโซเชียลมีเดีย

"สินมั่นคง" ยกเลิกประกันภัยโควิด พร้อมจ่ายเงินเบี้ยประกันคืนภายใน 15 วัน

คปภ. สั่งห้าม "สินมั่นคงยกเลิกประกันโควิด"

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ออกหนังสือคำสั่งซึ่งเรียกว่า คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีใจความสำคัญในข้อ 3 ระบุว่า

ทนายชี้ "สินมั่นคง" เทลูกค้าประกันโควิด ไม่ผิดสัญญา - อาญา แต่อาจใช้สิทธิไม่สุจริต ละเมิด ต้องเยียว...

 

 

คปภ. ออกหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ

เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กะทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 16 ก.ค. 64 โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

คปภ. ออกหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"

อย่างไรก็ตาม ถ้าไปดู  เงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จะปรากฏอยู่ในข้อ 2.5 ของหนังสือ กรมธรรม์ประกันภัย การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))

คปภ. ออกหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"

คอนเทนต์แนะนำ
ส.ประกันวินาศภัยไทย แจง กรณี สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19
ส.ประกันวินาศภัยไทย แจง กรณี สินมั่นคงประกันภัย ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19
เมื่อใช้ Antigen Test Kit ตรวจแล้วเจอโควิดต้องรีบทำ
เมื่อใช้ Antigen Test Kit ตรวจแล้วเจอโควิดต้องรีบทำ

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ