โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้ ใช้ชดเชยกองทุนน้ำมัน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพ ระดับราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ.2564

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ