ครม. ปรับ “ซอฟต์โลน ออมสิน” ขยายช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ต่อเวลาถึง 30 มิ.ย.65


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม. ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการ Soft Loan ออมสิน ขยายช่วยSMEs ทุกกลุ่มที่ได้รับกระทบจากโควิด โดยต่อเวลาสินเชื่อถึง 30 ก.ย. 65

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ