ธ.ก.ส. พร้อมเติม 10,000 ล้านบาทให้เกษตรกรกู้รายละ 10,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ธ.ก.ส. พร้อมเติม 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เสริมสภาพคล่องเกษตรกร ผ่านสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19  จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว โดยขยายเวลาไปจนถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม

สินเชื่อออมสิน ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ไม่ต้องมีผู้ค้ำ 6 งวดแรกไม่ต้องจ่าย

หนี้ครัวเรือน ทุบเครดิต 4 แบงก์พาณิชย์

เงื่อนไขการยื่นกู้ : 

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน (Clean Loan)
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
  • ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก
  • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

ใครสามารถยื่นกู้ได้ : 

  • เกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคเกษตร
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน รวมถึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

ระยะเวลาขอกู้ : ถึง 30 ก.ย.65

ช่องทางขอกู้ : ผ่าน LINE Official BAAC Family

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะพิจารณา โดยตรวจสอบเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร และต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ( NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

นายธนารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอนเงินประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก การประกันภัยพืชผลและการเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนประกอบอาชีพและเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย ซึ่งในส่วนของสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 9,391 ล้านบาท

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ